ΠΟΙΑ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΡΙΝΙΚΟΥ ΟΣΤΟΥ ΣΤΗΝ ΑΥΧΕΝΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ
Ιούνιος 3, 2015
ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΦΛΕΒΩΔΗΣ ΠΟΡΟΣ ΚΑΙ ΠΙΑ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΑΥΧΕΝΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ
Ιούλιος 26, 2015

ΠΩΣ ΞΕΧΩΡΙΖΟΥΜΕ ΤΟ ΦΥΛΟ ΤΟΥ ΕΜΒΡΥΟΥ ΣΤΙΣ 12 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ

Στο υπερηχογράφημα της αυχενικής διαφάνειας , εάν το μωρό σας συνεργάζεται και είναι τοποθετημένο με ένα  ένα ευνοϊκό τρόπο, το φύλο του εμβρύου μπορεί να καθοριστεί. Ο προσδιορισμός γίνεται με τη μελέτη της γωνίας μεταξύ των γεννητικών οργάνων  και της  κατεύθυνση του κατώτερου τμήματος της σπονδυλικής στήλης. 

Στο άρρεν  έμβρυο, τα γεννητικά όργανα  δημιουργούν  συνήθως μια γωνία μεγαλύτερη από 30 ° με το κάτω μέρος της σπονδυλικής στήλης ενώ στα θηλυκά έμβρυα, τα γεννητικά είναι  στην ίδια κατεύθυνση με το κατώτερο τμήμα της σπονδυλικής στήλης και σχηματίζουν γωνία 180 μοιρών σε σχέση με τη σπονδυλική στήλη.

Οι παρακάτω εικόνες δεν είναι τυπικές  και ενδιάμεσες μορφές υπάρχουν.