ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΜΕΤΕΓΓΙΣΗΣ ΔΙΔΥΜΩΝ
Ιούνιος 2, 2015
ΠΩΣ ΞΕΧΩΡΙΖΟΥΜΕ ΤΟ ΦΥΛΟ ΤΟΥ ΕΜΒΡΥΟΥ ΣΤΙΣ 12 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ
Ιούλιος 26, 2015

ΠΟΙΑ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΡΙΝΙΚΟΥ ΟΣΤΟΥ ΣΤΗΝ ΑΥΧΕΝΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΤΟ ΡΙΝΙΚΟ ΟΣΤΟ

Για την αξιολόγηση του ρινικού οστού, είναι αναγκαίο να έχουμε  δεί το προφίλ του εμβρυϊκού  πρ0σώπου και η εικόνα θα πρέπει να είναι μεγάλη, έτσι ώστε ο θώρακας και το κεφάλι να  καταλαμβάνουν ολόκληρη την οθόνη

Όταν πληρούνται αυτά τα κριτήρια, τρεις διακριτές γραμμές θα πρέπει να εξεταστού στο επίπεδο της μύτης του εμβρύου:

Η άνω γραμμή αντιπροσωπεύει το δέρμα

Το κάτω μέρος, το οποίο είναι πιο παχύ και πιο φωτεινό από το υπερκείμενο δέρμα, αντιπροσωπεύει το ρινικό οστό

Μια τρίτη γραμμή μπροστά από το οστό και σε υψηλότερο επίπεδο από ό, τι το δέρμα αντιπροσωπεύει την άκρη της μύτης

Το ρινικό οστό θεωρείται ότι είναι παρών, αν είναι πιο φωτεινό από το υπερκείμενο δέρμα και απών εάν δεν είναι ούτε ορατό  ή τη φωτεινότητα του είναι η ίδια ή μικρότερη από εκείνη του δέρματοςΣτις 11-13 εβδομάδες υπάρχει απουσία του ρινικού οστού σε 1 έως 3% των χρωμοσωμικά υγιών εμβρύων και στο 60% τωνεμβρύων με τρισωμία 21. Ωστόσο, η συντριπτική πλειοψηφία των εμβρύων με απουσία του ρινικού οστού είναι φυσιολογικά και να έχουν μια φυσιολογική έκβαση της κύησης.